Bilgi İşlem Bürosu
 • Bilgi işlem, bir kurumun verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran bölümüne denir. Günümüzde bilgi işlem daha çok bir kurumun teknik altyapısını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak bilgi işlemin üstlendiği roller bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.
 • Bölge İdare Mahkemesi nezdinde kurulan Bilgi İşlem Bürosu, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ilgili genelgeleri uyarınca 2006 yılında kurulmuş olup; 1 Uyap Sorumlu Hakim, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Teknik Ofis ve 1 Uyap Uzman Kullanıcısı ile faaliyeine devam etmektedir.
 • Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde;
 • 45 Adet Masa Üstü Bilgisayar,73 Adet Yazıcı, 14 Adet Scanner(Tarayıcı) bulunmaktadır. Ayrıca Bilgi İşlem Bürosunda kullanılmak üzere temin edilen ve tamir işlerinde kullanılan Teknik Servis için gerekli diğer tüm malzemeler bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Sistemlerinin Özellikleri ise;
 • Bünyemizde bulunan bilgisayarlarda; Microsoft Windows 7 Proffesional İşletim Sistemi, Open Office yazılımı, ve UYAP ın çalışabilmesi için gerekli yazılımlar bulunmaktadır. Masa Üstü Bilgisayarların bakımları Bilgi İşlem Bürosunca aylık veya iki aylık dönemlerde veya ihtiyaca göre belirlenen sürelerde Genel bir bakım yapılarak(tozunun alınması, Fanların yağlanması vs..) sistemin sağlıklı ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanmaktadır.
 • Yazıcıların bakımı ise, Yıllık anlaşma çerçevesinde Boyut Ofis Ltd.Şti'ye verilerek aylık bakım ve kontrolleri yapılmatadır...
 • İnternet ve Ağ Yapısı ise;
 • PC'lerin ağa bağlandığı bant genişliği 100 Mbit, İnternet bant genişliği 2 Mbit'dir. Ağ yapısında kullanılan kablolar ise 100 M. üzerine geçilmediği sürece UTP kablolar kullanılmıştır. İnternet Bağlantı ise; Uydu yedekli olmak üzere NN Karasal bağlantıyla geçekleşmektedir. Bağlantıyı sağlayan araçlar ise;
 • I-DIRECT Uydu Modem, NN Karasal Bağlantı İçin Modem, Switchler ve tek prizli olan yerler için HUB'lar uygun görülmüştür.Kabinnet odasına ait görüntüler aşağıda gösterilmiştir...
 • Birimimiz ve Görevlerimiz ;
 • 1) Görev alanında bulunan tüm kullanıcılara teknik destek ve eğitim vermek, Teknik birimlere her an ulaşılabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • 2) Hizmet için gereken programları yuklemek, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tyarafından gönderilen imaj (master) CD'leriyle gerektiginde yeniden sistemi kurmak, yazılım ve donanım arızalarını gidermek ,
 • 3) Bilgisayar yerel yönetici (administrator) sifrelerini, yetkisiz kişilere vermemek ve bu hususta gerekli dikkat ve ozeni gostermek ,
 • 4) Hizmetlerin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi amacıyla gerekli olan yazılımların temini hususunda hususunu Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına bildirmekirmek ,
 • 5) Bilginin herhangi bir yolla saptanması ve istendiğinde doğrudan ya da dolaylı bir yolla ve hızla yeniden elde edilmesi.
 • Tüm Görev Yükümlülükler İçin Genelgeler Aşağıda Verilmiştir....
 • A) 123 Sayılı Genelge İndir
 • B) 124 Sayılı Genelge İndir
 • C) 125 Sayılı Genelge İndir
 • Bilgi İşlem Personeli
 • Oğuzhan YENEN
 • Bilgisayar İşletmeni
 • İsmail BOZKURT
 • Bilgisayar Teknisyeni (Geçici Görevli)
 • Tuğçe TOPAL
 • Bilgisayar Teknisyeni