Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 2576 Sayılı yasa gereğince kurulan Konya Bölge İdare Mahkemesi, yargı çevresinde yer alan 1 idare ve 1 vergi mahkemesi ile birlikte 20 Temmuz 1982 tarihinde yargısal faaliyetine başlamıştır. Süregelen zaman içerisinde iş hacmindeki artışlara bağlı olarak idare mahkemelerinin sayısında değişmeler olmuş ve halen Konya Bölge İdare Mahkemesi, 2 idare , 1 vergi ve mülhakat Aksaray İdare Mahkemesiyle birlikte yargısal faaliyetlerini sürdürmektedir.
Konya,Niğde,Karaman ve Aksaray illeri Konya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresini oluşturmaktadır.
Konya Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri faaliyetlerini, fiziki yetersizlikler ve donanım yetersizlikleri ile birlikte çok güç şartlar altında, 2007 yılına kadar resmi kurumlara ait binalarda veya bu kurumların binalarının bağımsız bölümlerinde yürütmekte iken. bu tarihten itibaren modern bir şekilde inşaa edilen Konya Adalet Sarayının içerisinde kendisine tahsis edilen bağımsız bölümde hizmet vermeye başlamıştır.
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)’ın faaliyete geçirilmesi sürecinde pilot bölge seçilen Konya Bölge İdare Mahkemesi, halen UYAP kapsamında yargısal faaliyetlerine devam etmekte aynı zamanda Kağıtsız ofis ortamına geçiş sürecinde de gerekli kriterlerin büyük bir kısmını yerine getirerek Kağıtsız ofis ortamına geçiş sürecini başlatmıştır.
Konya Bölge İdare Mahkemesi “Türkiye’de Mahkeme Yönetimine Destek Projesi” Kapsamında pilot bölge olarak seçilmiş olup;proje kapsamında Konya Bölge İdare Mahkemesinın bünyesinde kurulan Danışma Masası ile Ön Büro 30/11/2009 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamışlardır.
Mahkeme Başkanı
Kemal KUKU