T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ETKİ ALANI (DOMAIN) / PORTAL HESABI  ŞİFRESİNİ YENİLEME TALEP FORMU
ADI :
SOYADI   :
BAKANLIK SİCİLİ  :
GÖREV YERİ ve BİRİMİ     :
 
GÖREVİ    :
İŞ TELEFONU  :
CEP TELEFONU :
HESAP ADI  :
Domain      : Bilgisayar Açılış
Portal         :Uyap'a Giriş
BİDB ŞİFRE TALEP FAKS NUMARASI :

0 (312) 296 88 99

 

Yukarıda açık kimliği belirtilen, şahsıma ait Etki Alanı (Domain) / Portal hesabı şifresinin yenilenerek tarafıma bildirilmesini ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu arz ederim.

 

Kurum Amirinin Onayı (Hakim veC. Savcıları Hariç)

Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   

Şifre Talebinde Bulunan

   
Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   


Açıklama:
1. Bilgiler okunaklı ve kısaltma yapmaksızın yazılmalıdır. Okunamayan, eksik veya yanlış yazılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Portal ve Domain hesaplarının her ikisi için de yapılacak talepler ayrı ayrı formlara yazılmalıdır.
3. Şifreler, bilgi güvenliği gereğince hassasiyetle korunmalıdır. Sıklıkla yapılan şifre değişikliği talepleri, Güvenlik Politikası gereğince soruşturma nedeni sayılabilir.
4. Amir onayı taşımayan talep formları değerlendirmeye alınmayacaktır (Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hariç)